Quiz

Odpowiedz na pytania dotyczące ciąży i najmłodszych szczeniąt.
Weź udział w QUIZIE

Słowniczek

Szczenięta

Od A do Z: słownik terminów dotyczących rozrodu psów: ciąży, porodu, laktacji i odsadzania.

A

Akceptacja samca

Odruch często oznaczający, że poziom hormonów w organizmie suki osiągnął poziom konieczny do owulacji, a krycie w tym czasie może być skuteczne. Nie należy jednak polegać tylko na takim wskaźniku, ponieważ wiele suk przejawia odruch akceptacji samca zdecydowanie zbyt wcześnie, lub za późno, aby mogło dojść do zapłodnienia.

Anoestrus (okres bezrujowy)

Okres spokoju płciowego u suk, którego długość jest bardzo zróżnicowana osobniczo (od dwóch do kilkunastu miesięcy) i zależy np. od rasy.

B

Bezmleczność (agalaktia)

Brak mleka, który może być spowodowany np. zbyt wcześnie wykonanym cesarskim cięciem lub zatkaniem przewodów wyprowadzających (obrzęk).

C

Ciąża

Okres od zapłodnienia do porodu, trwający u psów 63 dni. Natomiast, z powodu trudności w ustaleniu dnia owulacji, okres liczony między kryciem a porodem może wynosić od 56 do 70 dni.

Ciąża urojona

(ciąża rzekoma, ciąża nerwowa) – pojawia się u suk nieciężarnych i obejmuje zmiany behawioralne (budowanie gniazda, „matkowanie” przedmiotom) i fizjologiczne (laktacja). Wymaga konsultacji weterynaryjnej z powodu ryzyka rozwoju zapalenia gruczołu mlekowego. Częściej pojawia się u suk, które miały już potomstwo.

E

Estrogeny (oestrogen)

Hormony płciowe wydzielane przez jajniki, zwłaszcza w początkowej fazie w rui. Odpowiadają m.in. za zmiany behawioralne i pojawienie się odruchu akceptacji samca.

Estrus (oestrus)

Druga faza cyklu rujowego. Poziom estrogenów osiąga wartość szczytową, powodując zmiany w zachowaniu suki - pojawia się odruch akceptacji samca. Długość estrus jest zróżnicowana osobniczo i może wynosić od zaledwie kilku godzin do ponad tygodnia.

I

Implantacja

Zagnieżdżenie zarodka w błonie śluzowej macicy, które następuje około 16 dnia ciąży.

O

Okołoporodowy okres

Obejmuje czas krótko przed i po porodzie.

P

Pierwiastka

Suka, która jest po raz pierwszy w ciąży.

Proestrus

Pierwsza faza rui, która trwa od 3 dni do 3 tygodni. W tym czasie wzrasta poziom estrogenów, widoczne są objawy rui (krwawienie), ale brak jeszcze odruchu akceptacji samca.

Progesteron

hormon wydzielany przez ciałko żółte, umożliwiający utrzymanie ciąży. Minimalny poziom progesteronu wystarczający do utrzymania ciąży to 6 nmol/l. Poziom progesteronu obniża się około 36 do 48 godzin przed porodem. Specyfika zmian cyklu rujowego u suk powoduje, że podobny poziom progesteronu występuje po rui również u suk nieciężarnych, dlatego nie jest wskaźnik pomocny przy diagnozowaniu ciąży.

R

Relaksyna

Hormon wydzielany przez łożysko, dlatego pojawia się wyłącznie we krwi u suk ciężarnych. Oznaczenie poziom relaksyny we krwi pozwala zdiagnozować ciążę, począwszy od 25 dnia.

Rzucawka (tężyczka) porodowa

Spadek poziomu wapnia we krwi powodujący drgawki a nawet konwulsje. Może wystąpić u suk, które w czasie ciąży otrzymywały zbyt dużo wapnia w pokarmie. Ocena poziomu wapnia w osoczu pomoże lekarzowi postawić rozpoznanie i zastosować odpowiednie leczenie.

S

Siara (colostrum)

Pierwsze mleko (wytwarzane tylko kilkanaście godzin po porodzie), bogate w białka i przeciwciała, które bezwzględnie każde szczenię musi pobrać w ciągu pierwszych 36 godzin życia.

U

Ultrasonograficzne badanie (USG)

Technika obrazowania pozwalająca na zdiagnozowanie ciąży, począwszy od 25 dnia. Pozwala też oszacować liczebność miotu oraz żywotność szczeniąt. Ważne narzędzie monitorowania przebiegu ciąży.

W

Wieloródka

Określenie suki, która już wcześniej rodziła.

Z

Zapłodnienie

Połączenie komórki jajowej i plemnika, w efekcie którego powstaje zarodek.